Skip to main content

Nipaxon

VAD ÄR NIPAXON?

Nipaxon<sup>®</sup> (med den aktiva ingrediensen noskapin) lanserades 1983 för att hjälpa till att lindra tillfällig kortvarig rethosta, som är vanligt vid förkylning och influensa.

När slemhinnorna i luftrören irriteras vid förkylning kan du få rethosta. Nipaxon<sup>®</sup> hjälper till att lindra rethosta och är det enda receptfria läkemedlet mot rethosta.

 

HUR FUNGERAR NIPAXON HOSTMEDICIN MOT RETHOSTA?

  • Nipaxon, som är det enda receptfria läkemedlet mot rethosta, innehåller den aktiva ingrediensen noskapin. Noskapin dämpar hostreflexen genom att påverka hostcentrum i hjärnan.
  • Finns som oral suspension och tabletter.

HUR HJÄLPER NIPAXON® TILL ATT LINDRA RETHOSTA?

När du är förkyld kan slemhinnorna i luftvägarna bli irriterade, och du får en besvärlig rethosta. Nipaxon® är det enda receptfria läkemedlet mot rethosta och kan användas till både vuxna och barn. För mer information kring dosering och åldersgränser, läs här nedan.

Hitta Nipaxon produkterna nära dig

nipaxon1.jpg

nipaxon1.jpg

nipaxon1.jpg

nipaxon1.jpg

Mer information om NIPAXON® finns på www.fass.se.

Där kan du hitta våra bipacksedlar, läs alltid bipacksedeln noga före användning.