Skip to main content

Nipenesin

VAD ÄR NIPENESIN®?

NIPENESIN® (med det aktiva ämnet guaifenesin) lindrar slemhosta, också kallad produktiv hosta. Slemhosta får du när det bildas slem i luftvägarna. Hostan kan vara besvärlig om du har segt slem i luftvägarna. NIPENESIN® hjälper till att göra det lättare att hosta upp.

 

HUR FUNGERAR NIPENESIN®?

  • NIPENESIN® lindrar slemhosta från första dagen.
  • När du har slemhosta bildas slem i luftvägarna.
  • Slemmet kan vara gult eller grönt till färgen och är ofta en naturlig följd av vanliga förkylningsvirus.
  • Hjälper till att lösa upp slemmet i luftvägarna, så att det blir mer flytande och lättare att hosta upp.
  • NIPENESIN är en receptfri läkemedelsirap mot slemhosta.

HUR HJÄLPER NIPENESIN® TILL ATT LINDRA SLEMHOSTA?

När slem byggs upp i luftvägarna gör NIPENESIN® att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

Hitta Nipenesin nära dig

nipenesin1.png

nipenesin1.png

Du hittar mer information om NIPENESIN® på www.fass.se

Där kan du hitta våra bipacksedlar, läs alltid bipacksedeln noga före användning.