Skip to main content

Pepcid

Översikt

Pepcid hjälper vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. En tablett vid behov för symtomlindring eller en tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Max 2 tabletter per dygn. Verkar mot halsbränna i upp till 12 timmar.

Hur Pepcid används

Pepcid® kan tas av vuxna och barn över 12 år.

Dosering:

  • Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten och ska inte tuggas.
  • 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck.
  • Max 2 tabletter per dygn.
  • Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid® under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.

Läs alltid hela bipacksedeln noga före användning; den finns även tillgänglig här. Där finns ytterligare information som är viktig att veta före använding, t ex varningar, innehåll och möjliga biverkningar.

Hur Pepcid fungerar

Pepcid är en histamin -(H2-) receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av magsaft. Magsaften, som innehåller saltsyra och är mycket sur, anses bidra till uppkomsten av bl a halsbränna och sura uppstötningar. Pepcid hjälper vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

En tablett verkar upp till 12 timmar. Pepcid kan tas vid behov för symtomlindring eller 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Max 2 tabletter per dygn.

Läs alltid hela bipacksedeln före användning och rådfråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för råd om hur du väljer rätt behandling och läkemedel.

Köpa Pepcid

Pepcid® kan köpas både på apotek och i dagligvaruhandeln. Vill du köpa Pepcid® online? Välj en plats och klicka på en av de logotyper du ser här:

Use transparent background for content area?: